Skip to main content

Adatvédelmi Nyilatkozat

Hungarian Real Estate Development Ingatlanforgalmazó Kft. általános adatkezelési tájékoztatója

Az Ön személyes adatainak védelme cégünk szíve ügye. A következőkben tájékoztatjuk a honlap látogatókat az adatvédelmi szempontjainkról, a honlap keretein belül történő adatfeldolgozásról és a szorosan kapcsolódó adatvédelmi információkról.

Ez az adatkezelési tájékoztató a GDPR /Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/, valamint a kapcsolódó magyar ágazati jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen célból, milyen jogalapon és milyen módon kezeli a Hungarian Real Estate Development Ingatlanforgalmazó Kft. (a továbbiakban: HRED Kft.) a személyes adatokat; az adatkezelés kapcsán az érintett magánszemélyeket milyen jogérvényesítési lehetőségek illetik meg, valamint minden egyéb, az adatkezelés szempontjából lényeges körülményről.

A birtokunkba kerülő személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy az adatok gyűjtésekor nyújtott tájékoztatásban megjelölt valamely célra használjuk fel. A célhoz kötöttség elvével összhangban kizárólag valós, indokolt és jogszerű célok érdekében folytatunk adatkezelést. Az általunk kezelt személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyet az érintett az adatgyűjtéskor megadott, vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt és arra az érintett joggal számíthatott.

 

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

HRED Hungarian Real Estate Development Ingatlanforgalmazó Kft.

Cím: H-9400 Sopron, Várkerület 112. 1/3.
Tel.: +36 20 498 8091
E-mail: office@hred.hu

Honlapok: www.hred.hu

Fogalmak

»„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;» „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés » „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából » „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; » „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel » „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; » „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; » „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Sütik (Cookies)

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megismerje böngészőjét, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén, viszont semminemű károsodást nem okoznak. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a sütik alkalmazásra kerüljenek, Önnek lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, h Önt sütik használatáról minden egyes alkalommal informálja és csak kiválasztott esetekben engedélyezze. Ezen cookies funkció deaktiválásával elképzelhető, hogy honlapunk funkcionalitása csökken, egyes elemek korlátozódnak.

Facebook Social Plugin

Honlapunkon a Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használjuk. A Facebook- plugint a Facebook logóról vagy a like-gombról ismerheti fel az oldalunkon. A Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: developers.facebook.com/docs/plugins.

Ha az oldalunkra látogat, akkor a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészőjével és a Facebook-szerverrel. A Facebook információkat kap arról, hogy melyik IP címről keresték fel az oldalt. Ha a Facebook like gombját megnyomja, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, akkor az oldalunkon megjelenő tartalmakat a Facebook profiljához kapcsolhatja. Így a Facebook az oldalaink látogatását a felhasználói fiókjához rendeli.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál. Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, az jelentkezzen ki a Facebook-profiljából.

A Facebook adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

» https://www.facebook.com/policies/cookies/
» https://www.facebook.com/about/privacy

A szolgáltató tehát nem befolyásolja a Facebook a plugin segítségével gyűjtött adatok terjedelmét, és ezért a felhasználókat legjobb tudásuk szerint tájékoztatja: a plugin integrálásával a Facebook információt kap arról, hogy a felhasználó megnyitotta a kiválasztott oldalon az online kínálatot. Ha a felhasználó belépett a Facebookba, a Facebook az „online-látogatást“ hozzárendelheti az Ön Facebook-fiókjához.

Amennyiben egy felhasználó kapcsolatot teremt a pluginnal – például megnyomja a Like gombot vagy megjegyzéseket hagy, a böngészőből ezen információkat közvetlenül továbbítja a Facebook felé, majd ezek ott kerülnek tárolásra. Abban az esetben is képes a Facebook a felhasználó IP-címét elérni és tárolni, ha a felhasználó nem regisztrált Facebookon.

Az adatgyűjtés célja és terjedelme, valamint az adatok további feldolgozása és felhasználása a Facebook által, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos magánéletének védelméhez kapcsolódó jogok és beállítási lehetőségek megtalálhatók a Facebook adatvédelmi irányelveiben: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Amennyiben a felhasználó regisztrált Facebook-tag és nem akarja, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön róla ezen online ajánlat révén, illetve, hogy összekapcsolja a Facebook-on tárolt tagadataihoz, akkor ki kell jelentkeznie a Facebookból, mielőtt meglátogatná a weboldalt, valamint törölnie kell a megfelelő Facebook cookie-kat. Lehetőség van zárolni a Facebook social plugin-eket a böngészőhöz kapcsolt bővítményekkel, például a “Facebook blokkoló” segítségével.

Web-Analízis

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-jeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

A Google Analytics adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

»https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
»https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
»https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
»https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az Ön IP-címe rögzítésre kerül, de a rögzítés pillanatában álnevet kap. Ennek eredményeképpen csak durva lokalizáció lehetséges. A webes elemző szolgáltatóval való kapcsolatlétesítés az Európai Bizottság megfelelőségi határozatán alapszik (az USA esetében: “Privacy Shield”). Az adatfeldolgozás a GDPR törvényi rendelkezési alapján történik.  Célunk a GDPR értelmében az online megjelenésünk, kínálatunk és honlapunk folyamatos javítása és fejlesztése. Mivel felhasználóink magánszférájának védelme fontos számunkra, ezért a felhasználói adatok azonnal álnevesítésre kerülnek. A felhasználói adatok 7 évig tárolásra kerülnek.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

A felhasználó jogai

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az office@hred.hu címre küldött emailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 25 nappal a kérelem benyújtását követően tájékoztatja a kérelmezőt a feldolgozott adatokról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A felhasználó kérheti az adatfeldolgozót, hogy javítsa személyes adatait az adatfeldolgozás idején. A kérelmet az adatkezelő legkésőbb 15 munkanapon belül feldolgozza.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

Önnek lehetősége van a személyes adatai törlésének kérelmezésére, amelyet az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül elvégez. A visszavonási joga nem érvényesül, amennyiben az adatkezelő továbbra is jogszerűen tárolhatja az adatokat vagy az adatkezelő törvény szerint jogosult a személyes adatok további feldolgozására (például számlázásra).

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő törli a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Kérheti az adatfeldolgozót a személyes adatok zárolására, amennyiben az adatok végleges törlése az adatalany jogi érdekeit sértené vagy károsítaná azokat. A zárolt személyes adatokat csak addig lehet kezelni, amíg a személyes adatok törölhetőségének oka (amíg a tényleges törlés nem lehetséges) meg nem szűnik.

Az adatok kezelése ellen tiltakozhat:

»ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
»ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az alaptevékenysége ellátásához (pl.: könyvelés) szükséges  Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő a weboldalon keresztül beérkező kapcsolati űrlap által hozzáfért adatokat kizárólag kapcsolattartás és információ nyújtás céljából használja fel, az adatokat adatbázisban nem adja tovább harmadik félnek.

 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Jogorvoslat:

Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők az office@hred.hu email címen. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Web: http://naih.hu

 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Nagycenk, 2020.09.10.